petak, 7. ožujka 2014.

Trošarine - Besplatna Android Aplikacija za izračun trošarina na uvoz vozila u RH

Get it on Google Play

Besplatno preuzimanje : Trošarine.apk

Minimalni uvjeti korištenja : Android 2.2 , Zaslon 2.7"

trošarine screenshot alpha verzijaPosebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 1., 3. i 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, br. 15/13 i 108/13) plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila i prema postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izraženoj u gramima po kilometru, ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za promet, na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju. Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 2., 4. i 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o obujmu motora u kubičnim centimetrima i prema postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o razini emisije ispušnih plinova, na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju.
Predmet oporezivanja su motorna vozila na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Motorna vozila kaja se isključivo pokreću na električni pogon nisu predmet oporezivanja.
 

Izvor : www.carina.hr

Nema komentara :

Objavi komentar