srijeda, 3. prosinca 2014.

Android Developers Keywords I learned

 • dagger
 • event
 • interface communication
 • master / detail
 • flavor
 • gcm
 • gradle
 • groovy
 • gson
 • json
 • junit
 • mockito
 • otto
 • parcable
 • picasso
 • play_services_api
 • pojo
 • rest
 • endpoint
 • retrofit
 • serializable
 • ActiveAndroid 
 • kotlin 
 • GCM
 • XMPP
 • spring
 • mongodb
 • openfire
 • ejabberd
 • smack api
 •  

petak, 7. ožujka 2014.

Trošarine - Besplatna Android Aplikacija za izračun trošarina na uvoz vozila u RH

Get it on Google Play

Besplatno preuzimanje : Trošarine.apk

Minimalni uvjeti korištenja : Android 2.2 , Zaslon 2.7"

trošarine screenshot alpha verzijaPosebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 1., 3. i 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, br. 15/13 i 108/13) plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila i prema postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izraženoj u gramima po kilometru, ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za promet, na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju. Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 2., 4. i 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o obujmu motora u kubičnim centimetrima i prema postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o razini emisije ispušnih plinova, na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju.
Predmet oporezivanja su motorna vozila na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Motorna vozila kaja se isključivo pokreću na električni pogon nisu predmet oporezivanja.
 

Izvor : www.carina.hr